XXIII. Medzinárodný Novohradský Folklórny festival - II. Festivalový večer

XXIII. Medzinárodný Novohradský Folklórny festival - II. Festivalový večer

Galéria

II. Festivalový večer v amfiteátri

19:00 - 20:30 - ,,Čriepky z Novohradu“

Námet a réžia Roman Malatinec

Účinkujúci: Sestry Sihelské z Poltára, DFS Jánošík a FS Jánošík z Fiľakova a ĽH pod vedením Ondreja Molotu, FS Ipeľ a DFS Radosť z Lučenca DFS Kukučky z Poltára, FaDS Dubkáčik z Buzitky a Podjavorská muzika, Jaroslav Spišiak z Kokavy nad Rimavicou, Juraj a Stela Krahulcovci z Kokavy nad Rimavicou, Anton Ľupták z Buzitky, víťazi regionálneho kola súťaže v speve detí ľudových piesni Zlatá guľôčka: Bianka Molnárová z Buzitky, Lenka Ivanová z Fiľakova, Mike Hric z Lučenca, Peter Mužík z Málinca, Andrea Karáseková z Cinobane, Petra Turoňová a Rebeca Henželová z Poltára, speváčikov doprevádza ľudová hudba pod vedením Danky Sihelskej.

20:30 - 22:00 Chlebom a soľou

Námet a réžia Roman Malatinec

Program zahraničných folklórnych súborov

FS DÚHA - FS SZIVÁRVÁNY - Malý Keres - KISKŐRÖS - Maďarská republika

Kulturno Umetničko Društvo „Đerdan“ - Valjevo - Srbská republika

Troy O' Herlihy Irish Dance Group - Írska republika

22:00 - 23:00 Vrchárske piesne a tance

Námet a réžia: Igor Kovačovič

FS Partizán z Banskej Bystrice - 60. výročie založenia súboru

V piatok a sobotu po skončení programu ľudová veselica pri cimbalovej muzike v reštaurácii Biela labuť!

Počas trvania festivalu budú v parku aj rôzne stánky s občerstvením a detskými atrakciami.

Vstupné: 4 €

MIC Lučenec

www.kultura.lucenec.sk

amfiteáter pokladňa (dve hodiny pred podujatím).

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.